علوم
مردم باستان روی مواد گوناگونی مینوشتند مصری ها روی پپیروس ایرانی ها یونانی ها و رومی ها روی برگه های پوستی و گاهی روی برگه هایی از جنس طلا ومس هندی ها روی برگ های پهن درختان عرب ها روی استخوان های پهن چینی ها روی پارچه های ابریشم و بومیان امریکای شمالی روی پوست درختان می نوشتند.


برچسب ها :

علوم
مردم باستان روی مواد گوناگونی مینوشتند مصری ها روی پپیروس ایرانی ها یونانی ها و رومی ها روی برگه های پوستی و گاهی روی برگه هایی از جنس طلا ومس هندی ها روی برگ های پهن درختان عرب ها روی استخوان های پهن چینی ها روی پارچه های ابریشم و بومیان امریکای شمالی روی پوست درختان می نوشتند.


برچسب ها :
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!